こんにちはばい

2000nenni 2dai de hagimeta Lotus-Car no Club destai! Batuten ga Esprit dakedewa nakanaka Kyushu ni inakute yokutoshi ni kulabumei o Lotus-FukuoCar ni henkou shita to destai. Fukuoka no ka o Car ni shitatokoro ga miso bai! Tougi wa 2dai tomo Esprit-SE de Oichan to Hideakikun de yoku asonde mashita bai. Soshi te Kinen subeki Dai 1kai no Kyushu-LotusDay wa 2002.5.26 deshita bai.Nanya Kanya de Kazoku mo fuete Kyushu igaidemo otomodachi ga deki hagimeta no de kurabumei o Lotus-Nishinihon to mo kangae ta batuten osore ooi to kangi te saishu teki niwa genzai no LOTUS-KYUSHU to shima shita bai! ・・・Thank you so much JPS Club!・・・


Example pic
イラストの無断使用は固く禁じさせていただきます。lotus-kyushuMaitoshi 5gatu to 11gatu ni Kyushu-LotusDay ba Shitori mastai

みんなも遊びにきんしゃい

Kazoku no minasan wa totemo fuugawari ga ookute tanoshime mas. Shigoto no hanashi de guchiru kotomo nashi nenreisa mo kankeinashi de waki aiai desu tai. kodomo kara gofujin ya otasha ya wanchan made tanoshimeru club o mezashite mas!


Copyright © 2000 Lotus Kyushu Inc. All Rights Reserved.